top of page

Nõidade püramiid

Nõidade püramiid ei ole tegelik püramiid. See on filosoofiline mõte, et demonstreerida nõidade maagia aluseid. Nõidade püramiidi nimi tuleb sümboolselt püramiidi ehitusest, kuna püramiidil on neli nurka, mis väljendavad võrdse tähtsusega maagia aluseid. Ükskõik millist maagilist õpetust sa parasjagu uurid, alati on hea hoida meeles püramiidi põhimõtet. Iga püramiidi tipp esindab ühte vaimset tõde, mida nõiad ja maagid oma töös alati meeles peavad. 

Need põhimõtted on järgmised: 


Teada Julgeda Tahta Vaikida

MinnaTeada

Nurgale vastab Õhu element. Nurk õpetab meile, et me peame alati olema kindlad ja selged selles, mida me teeme. Teisisõnu - me peame teadma, mida me teeme. See ei tähenda seda, et otsid välja enda jaoks vajaliku loitsu ning hakkad praktiseerima. Vajalik on sügavam mõistmine oma tegevuste tagajärgede kohta. Selleks tee enne põhjalikku uurimustööd ning õpi tundma nõidade tõekspidamisi, maagilisi tööriistu, vastavusi ja põhimõtteid. Sa pead mõistma, miks sa teed teatud žeste või miks kasutad teatud komponente oma loitsudes. Pead olema teadlik õigest ajast, millal loitsu praktiseerida ning pead olema valmis saavutama õiget vaimset seisundit ning kuidas kasvatada energiat, et loitsu eesmärk saavutada. Igaüks, kes on otsustanud õppida nõiakunsti peab mõistma, et nad on igavesed õpilased. 


Julgeda

Teine püramiidi nurk vastab Maa elemendile. Igaüks, kes praktiseerib maagiat, peab olema valmis pidevaks arenguks ja õppimiseks. On tarvis praktiseerida ja arendada oma oskusi. Pead olema valmis pühenduma ja varuma kannatlikkust, sest tulemused ei ilmne koheselt ja kergelt. Pead olema tugev ja valmis võtma väljakutseid vastu - selle all mõistan, et sa ei tohi nõrkeda, kui deemonid koputavad su uksele või kui sinu elus toimuvad suured negatiivsed muutused. Pead julgema astuda maagilisse maailma ning näitama valmisolekut käia see tee lõpuni. See on protsess, mille iga nõid peab läbima, et jõuda tulemusteni ning iseenda tõelise väeni. See on kui teatud proovilepanek, kas oled tõeliselt valmis.  Teiseks on oluline see, et oleksid täiesti valmis olema enda vastu aus, avastama oma tõelist mina, seda aktsepteerima ja maailmale väljendama. Pead teadma kindlalt, mida sa tahad! Pead õppima olema oma iseenda juht ning vaigistama oma ego!  Nõiakunsti õppimine tähendab arendada usaldust enda ja elu vastu, enesekindlust ja valmidust tegutseda!  


Tahta

Kolmas püramiidi nurk esindab Tule elementi. See nurk küsib meilt: Kas sinu tahe tuleb südamest? Kas sa oled pühendunud oma tahtele ja soovile? Kas sa oled tõeliselt valmis kogema seda, mida soovid? Kas sa oled valmis ohverdama selle soovi täitumise jaoks midagi? Et täita tahte realiseerimuse seadusi, pead olema valmis täielikult fokusseerima oma soovile, hoidma oma mõtteis pidevat visiooni, kujundama oma mõtted sellele vastavalt nagu see oleks juba täitumas ning töötama energeetiliselt selle suunas (loitsude või rituaalidega). Pead olema valmis võtma vastutust oma tahte, tegude ja tulemuste eest! See kõik tähendab otsust olla järjekindel ja keskendunud oma eesmärgile. Praktiseerides nõiakunsti, pead olema fokusseeritud oma eesmärgi manifesteerimisele. 


Vaikida Neljas püramiidi nurk vastab Vee elemendile. Mis on vaikimisel pistmist nõiakunstiga? Rohkem kui arvatagi oskad. Nõiad ei jaga kunagi oma maagilisi teadmisi igaühega, veel enam võõrastega. See kutsub ligi soovimatut energiat, negatiivsust ja viha, sest nõiakunsti, nõidu ja maagiat kardetakse. Igasugune negatiivne energia võib purustada sinu eesmärgi manifesteerumise või loitsu töötamise. Oma loitsust rääkimine teistele võib esile kutsuda kadeduse, negatiivsed ja pahasoovlikud mõtted, mis kutsubki esile loitsu põrumise või vastupidise tulemuse. Võõrad energiad seavad sinu teele takistusi ning seepärast peaksid sa oma tegemised ALATI enda teada hoidma. Nõiakunst ei ole midagi, millega tasuks eputada!!! Ära jaga oma maagilisi toimetusi isegi oma lähedastega! See võib tunduda imelik, kuid ka lähedaste energia võib mõjutada sinu loitsu toimimist. Hoia silmad ja kõrvad avatuna ning suu suletuna! 

Minna Püramiidi viies nurk (ehk tipp) ei ole tavaliselt nõia püramiidis käsitletud, kuid muutub viimastel sajanditel üha populaarsemaks ja olulisemaks põhimõtteks, mida mainida.  Viies nurk arvatakse olevat vastavuses viienda elemendiga, ehk Hingega. See tähendab, et iga tegevus, mida teed, peab olema tehtud kogu hingest. Igat loitsu praktiseerides pane sinna kogu oma hinge jõud. Nõiakunst ei ole lihtsalt tavaline huvi või hobi. See on elustiil, mida elatakse kirglikult ja tulihingeliselt. Viies nurk toob kokku kõigile nelja põhi nurkade jõu ning aitab sul neid rakendada kõikides elu valdkondades. Viies nurk loob tasakaalu kõigi nelja nurga vahel ja kindlustab nende balansseeritud koostöö. Kui itegreerid need teadmised oma tarkuse ja teadlikkusega läbi oma kõrgeima mina, siis oled võimeline saavutame kõrgemaid oskuste leveleid. 

165 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page