top of page

Šamanismi süvaõpingud 2021

Updated: Jan 27, 2021

Šamanism on iidne, inimkonnale kõige loomulikum praktika, mis on meid kandnud sama kaua kui inimene on Maal kõndinud.

Šamanismist on tõendeid kõige kaugematest aegadest. Ammu enne kõiki teisi usundeid, teooriaid ja religioone.

Šamanism kui praktiliste teadmiste kogum elust, loodusest, maailmast, vaimsusest, Universumist, loomisest, tervendamisest äratab sügava kire ja terviklikkuse selle praktiseerijale just puhtuse, siiruse, eheduse ja väe omaduste tõttu.


Šamanism annab tööriistad, et tegeleda inimese kõige sügavamate vajadustega, nii tumedate kui ka helgematega. See annab juhiseid, et tervendada kaugeleulatuvad hädade algpõhjused, et seeläbi saada oma elu tõeliseks meistriks.


Šamanismi võib nimetada ka väe kasvatamise, kogumise ja tervendamise õpetuseks. Šamaan rändab muutunudteadvuseseisundis paralleelmaailmades ja lahendab erinevatel põhjustel tekkinud kaost, et inimene saaks hakata tervenema ning saaks taas oma loomisväe enda valdusesse. Antud õpingud ei ole pelgalt pinnapealselt šamanistlike tõdede nuusutamine vaid sügav ja põhjalik treening neile, kes on tundnud loodusrahvaste ja esivanemate kutset pöörduda tagasi oma tõelise väe juurde ja asuda oma hingerajale.


Tõsi on see, et oma väe avamise ja otsingute retkele saab astuda vaid inimene, kes on selleks tõesti valmis. Teadmiste teekonnale tuleb asuda kui sõtta – täieliku pühendumuse ja kartmatusega.


Šamanismi õpingud on neile, kes on just selleks valmis – avama ja rakendama oma ärkavaid võimeid ja teadmisi, et muuta enda elu ja seeläbi aidata teisi. Õpingud on tugevalt suunatud ka sellele, et kursuse lõpuks kasutada šamanistlikke meetodeid inimeste aitamiseks, toetamiseks, emotsionaalseks, hingeliseks ja füüsiliseks tervendamiseks. Kursusele tulles ei pea omama eelnevaid kogemusi Šamanismis või muudes vaimsetes õpingutes. Loeb sisemine kutse ja valmisolek pühenduda oma igapäevaste tegevuste kõrvalt.


Sellel kursusel jääb tagasihoidlikkus, hirmud, ego ja ebakindlus ukse taha!


Kursuse sisu võib ajaga muutuda, olenevalt praktiseerijate sisemisest valmidusest ja arengust, kuid ligikaudne kursuse kava ja läbitavad teemad on järgmised:

* Šamanismi ajalugu ja põhialused

* Šamanism tänapäeval

* Šamaanide pühad seadused

* Sügavad teadmised taimedest ja nende kasutusalast tervendamises, maagias ja šamanismis

* Oma tajude ergastamine, peentaju omandamine

* Šamanismi sügavamale, ettevalmistused šamaanirännakuks

* Šamaanide neli ilma ja kosmos

* Väeloomad ja koostöö nendega

* Šamanistlikud tööriistad (Väelaul, väetants, väepaigad, töö väega)

* Šamaanirännaku praktiseerimine

* Šamaani abivahendite tundmaõppimine ja valmistamine

* Šamaani väekangas

* Abivaimude leidmine

* Õpetus suundadest

* Šamanistlik tervendamine

* Hingeosade tagasitoomine

* Vaimne vastupidavus ja tasakaal – füüsilised rännakud ja treeningud

* Uuestisünni praktika

* Šamanistlikud rituaalid

* Reaalsete abivajajate peal praktiseerimine