Polüteraapia ja -terapeutide koolitus

Tutvu põhjalikumalt koolitusega Eesti teadlike terapeutide kooli kodulehel: www.terapeutidekool.ee

Kursusel õpivad tulevased terapeudid osutama emotsionaalset ja vaimset abi erinevate meetoditega, ehk kasutama polüteraapiat (ehk kombinatsiooniteraapiat).

Polüteraapia meditsiiniline termin tähendab mitme ravimi manustamist ravieesmärgil, kuid antud juhul on Polüteraapia termin võtetud kasutusele vaimse ja psühhholoogilise heaolu saavutamiseks kombinatoorsete tehnikate kasutamiseks, millele on raske anda ühist nimetust.

Polüteraapia keskendub inimesele, kui tervikule, et aidata tal korrastada ja tervendada oma elu igat aspekti, alustades oma sisemaailmast.

 

Laughing Yoga

Kursus jaguneb osadeks:
Esimene aasta
Esimesel poolaastal kursuslased tegelevad kursuslased enda sisemise maailmaga, seda tervendades ning terapeudi omadusi kasvatades. 
Teisel poolaastal kursuslased õpivad tundma inimese sügavamaid vajadusi, psühholoogiat, aju ja keha mehhanisme, et osutada parimat abi. Samuti on teine poolaasta pühendatud erinevate praktikate harjutamisele, tundmaõppimisele ja enda põhioskuste lihvimisele. Teisel poolaastal antakse tulevasele terapeudile laiapõhjaline teadmiste kogum, et järgmisel aastal spetsialiseeruda ning tulevikus olla parimaks toeks inimestele. 

Esimese poolaasta teemad: 
1. Sissejuhatus teraapiasse 

2. Valge Lootose praktika sisemiseks tervenemiseks, enese võimete avastamiseks ja erinevate psühholoogiliste kihtide avamiseks. 

3. Tunnetusliku taju avardamine 

4. Terapeudiks kasvamine, terapeudi omaduste tugevdamine 

5. Teraapia maagia aspektist. Maagia ja iidsete kunstide õppimine sügavamal tasandil. 

Teise poolaasta teemad: 
1. Psühholoogia alused
2. Aju ja keha mehhanismid
3. Hiina meditsiini alused

4. Eneseteraapia

5. Coachingu meetod 

6. Erinevad teraapiasuunad

7. Täiendmeditstiini ja loodusravi õigusaktide tundmine

 

Teine aasta
Kursuslane spetsialiseerub, valides endale 2-3 valikkursust, milleks on: 
* Energeetiline meditsiin
* Psühholoogiline, teraapiline nõustamine
* Energeetiline tervendamine ja kanaldamine

* Uskumuste ümberprogrammeerimine

* Šamanism - võtted väestamiseks ja tervendamiseks
* Paariteraapia 


Kohustuslikud kursused: 
* Klienditeeninduse alused

* Psühhoanalüüs

* Anatoomia ja füsioloogia alused
Kolmas aasta: 

Kolmandal aastal, läbib kursuslane 100 h teraapiapraktikat, millest 2 tundi on juhendatud praktika ja ülejäänud iseseisev töö. Lõputööks salvestab 2 seanssi, mida hinnatakse kogu kursusel läbitud materjalide alusel. 

Enne kursusele pääsemist viiakse läbi sobivustest vestlusvormis, et tulevane kursuslane ja kursuse läbiviija saaksid veenduda, et antud koolitus on õpilase jaoks sobiv. Vaja on tugevat sisemist kutset, et soovib panustada inimeste vaimsesse heaollu ja aidata neil kogeda tervemat ja õnnelikumat elu. Samuti ei ole kursus sobilik neile, kes alles otsivad iseennast.

 

 

Kursuse eeldatav maht esimesel ja teisel aastal on: 170 ak/h
Kursusemaht võib töökäigus veidi muutuda, olenevalt grupi tempost ja võimekusest.

 

Aastamaks esimesel aastal 1200€ + km (Korraga tasumisel 1000€ + km)
Aastamaks teisel aastal 1700€ + km (korraga tasumisel 1500€ + km) 

Aastamaksu on võimalik tasuda korraga või osadekaupa kuumaksena esimesel aastal 100€ (+km), teisel aastal kuumakse 141,66€ (+km). 

 

Kursuse õpitoad kord nädalas või kahe nädala jooksul, ühe kohtumise kestvus 3-4 h. Kursuse käigus lisanduvad mõned intensiivõppe päevad nädalavahetustel, kus kursuse päev kestab 6-7h

 

Kohtumiste kuupäevad paneme paika ühiselt koos grupiga.

 

Kursuse tasu sisaldab palju kirjalikke materjale, töövihikuid, raamatuid. Kursuslastega sõlmitakse koolitusleping.

 

Kursuselõpetamiseks tuleb spetsialiseeruda kahele või kolmele teraapialiigile ja läbida kindel arv praktika tunde. Lisaks salvestada kaks teraapiaseanssi.

Kursuslastel on võimalik kursuse käigus saada individuaalset juhendamist ja tuge läbitavate moodulite käigus.

 

Kõigile lõpetamisnõudeid täitnud lõpetajatele väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta.

Pärast kursust on kursuslastel võimalik tulla Teadvusteraapia Keskuse meeskonda, et alustada oma tegevust. Soovituslik on juurde õppida persoonibrängingut ja turundust oma tegevuse alustamiseks.

UUS KURSUS ALUSTAB SEPTEMBRIS 2020! 

 

Registreerumiseks saada motivatsioonikiri ja enesetutvustus, eelnevad õpingud: m.kuusing@gmail.com

Polüteraapia looja

Maria Katariina Kuusing on uue teraapiameetodi Polüteraapia looja. Ligi 10 aasta pikkuse praktilise kogemuse ja teadust ühendava töö tulemusena lõi ta kõiki inimtasandeid hõlmava universaalse ja unikaalse teraapia.

Polüteraapia on kombineeritud teadmistest, mis pärinevad erinevatest teraapiavõtetest, bioloogiast, psühholoogiast, füüsikast, spirituaalsusest ja inimeseõpetusest. Polüteraapia kursuse läbimine annab täiskomplekti terapeudiks kasvamiseks ja polüteraapia võtete kasutamiseks, et anda oma panus inimese sisemaailma tervenemise toetamiseks ja juhendamiseks ükskõik millises probleemis.

Ainuke eeldus teraapia õppimiseks on tugev ja selge sisemine kutsumus pühenduda inimeste sisemaailma uurimisele ja valmidus teha enda vaimse, emotsionaalse ja psühholoogilise poolega intensiivset tööd, et pakkuda parimat, neutraalset ja kvaliteetset abi.