top of page

Šamanismi süvaõpingud
Südametee on kõige õigem tee

Šamanism on iidne, inimkonnale kõige loomulik ja omasem praktika, mis on sama vana, kui inimkond. Šamanismist on tõendeid kõige kaugematest aegadest. Ammu enne kõiki teisi usundeid, teooriaid ja religioone.

Šamanism kui praktiliste teadmiste kogum elust, loodusest, maailmast, vaimsusest, Universumist, loomisest, tervendamisest äratab sügava kire ja terviklikkuse selle praktiseerijale just puhtuse, siiruse, eheduse ja väe omaduste tõttu.

 

Šamanism annab tööriistad, et tegeleda inimese kõige sügavamate vajadustega, nii tumedate kui ka helgematega. See annab juhiseid, et tervendada kaugeleulatuvad hädade algpõhjused, et seeläbi saada oma elu tõeliseks meistriks.

 

Šamanismi võib nimetada ka väe kasvatamise, kogumise ja tervendamise õpetuseks. Šamaan rändab muutunudteadvuseseisundis paralleelmaailmades ja lahendab erinevatel põhjustel tekkinud kaost, et inimene saaks hakata tervenema ning saaks taas oma loomisväe enda valdusesse. Antud õpingud ei ole pelgalt pinnapealselt šamanistlike tõdede nuusutamine vaid sügav ja põhjalik treening neile, kes on tundnud loodusrahvaste ja esivanemate kutset pöörduda tagasi oma tõelise väe juurde ja asuda oma hingerajale.

 

Tõsi on see, et oma väe avamise ja otsingute retkele saab astuda vaid inimene, kes on selleks tõesti valmis. Teadmiste teekonnale tuleb asuda kui sõtta – täieliku pühendumuse ja kartmatusega.

 

Šamanismi õpingud on neile, kes on just selleks valmis – avama ja rakendama oma ärkavaid võimeid ja teadmisi, et muuta enda elu ja seeläbi aidata teisi. Õpingud on tugevalt suunatud ka sellele, et kursuse lõpuks kasutada šamanistlikke meetodeid inimeste aitamiseks, toetamiseks, emotsionaalseks, hingeliseks ja füüsiliseks tervendamiseks. Kursusele tulles ei pea omama eelnevaid kogemusi Šamanismis või muudes vaimsetes õpingutes. Loeb sisemine kutse ja valmisolek pühenduda oma igapäevaste tegevuste kõrvalt.

 

Sellel kursusel jääb tagasihoidlikkus, hirmud, ego ja ebakindlus ukse taha!

 

Kursuse sisu võib ajaga muutuda, olenevalt praktiseerijate sisemisest valmidusest ja arengust, kuid ligikaudne kursuse kava ja läbitavad teemad on järgmised:

* Šamanismi ajalugu ja põhialused

* Šamanism tänapäeval

* Šamaanide pühad seadused

* Sügavad teadmised taimedest ja nende kasutusalast tervendamises, maagias ja šamanismis

* Oma tajude ergastamine, peentaju omandamine

* Šamanismi sügavamale, ettevalmistused šamaanirännakuks

* Šamaanide neli ilma ja kosmos

* Väeloomad ja koostöö nendega

* Šamanistlikud tööriistad (Väelaul, väetants, väepaigad, töö väega)

* Šamaanirännaku praktiseerimine

* Šamaani abivahendite tundmaõppimine ja valmistamine

* Šamaanide väekangas

* Abivaimude leidmine ja koostöö

* Õpetus suundadest

* Šamanistlik tervendamine

* Hingeosade tagasitoomine

* Vaimne vastupidavus ja tasakaal – füüsilised rännakud ja treeningud

* Uuestisünni praktika

* Šamanistlikud rituaalid

* Ruunitarkused

* Väeesemete valmistamine

* Oma vaimu ja fookuse treenimine

* Reaalsete abivajajate peal praktiseerimine

* Ja veel palju muud

_MG_5211.jpg

Õpingud kestavad umbes 12 kuud ja koosneb nii teoreetilisest kontaktõppest, iseseisvast tööst kui ka praktilisest kontaktõppest. Rõhk on eelkõige praktikal, sest šamanismi on VÄGA praktiline ja toetub järeleproovitud teadmistele. 

 

Kursuse tasu on 1400€. Korraga tasumisel 1100€.

Võimalik tasuda ka osade kaupa kindla graafiku alusel, mis märgitakse koolituslepingusse.

 

Uus grupp alustab 2023 mais. 

Kursuse kohtumised hakkavad toimuma iga kahe nädala tagant. Kohtumiste ajad lepitakse kokku kursuslastega ühiselt, kui grupp on koos! Leiame ajad, mis sobivad kõigile! 
 

 

Teooriakohtumised toimuvad nädalases peale tööpäeva, vahel Tallinnas vahel zoomi keskkonnas, Praktikakohtumised toimuvad nädalavahetusteti poolteist päeva, kaks korda kuus, tunniaja sõidu kaugusel Tallinnast, Taevastiiva keskuses. 

 

Registreerumiseks saada lühike enesetutvus ja põhjus, miks soovid kursusel osaleda. Soovikorral võid ära märkida ka varasemad kogemused enesearengu teekonnal. Pane end kirja siin: baydar.maria@gmail.com

bottom of page